Aila Ruoho (s. 1964) on teologian maisteri, jonka pro gradu -tutkimus käsitteli hengellistä väkivaltaa uskonnollisissa yhteisöissä. Hän pitää omassa seurakunnassaan vertaistuki-iltoja hengellisen väkivallan uhreille ja läheisille.

Ruoholta ilmestyy helmikuussa 2013 kirja Päästä meidät pelosta – hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä.