Siimes Martti

Martti Siimes on lastentautiopin emeritusprofessori. Hänet tunnetaan työstään Lastenklinikan syöpäosasto 10:llä. Martti Siimeksen tuotantoon kuuluvat muun muassa Lastentaudit, Lastentautiopin ydin, Sairas ja vammainen lapsi koulussa ja Osataanko miehuus ymmärtää  lääketieteessä?

Yhdessä emeritusprofessori Veikko Aalbergin kanssa hän on kirjoittanut kirjan Lapsesta aikuiseksi – nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi (2007).