Elokuvakasvatuksen opas

Lapset katsovat mielellään elokuvia. Elokuva koskettaa ja ilahduttaa kaikenikäisiä, ja se synnyttää luontevia keskustelutuokioita. Se tarjoaa aikuiselle loistavan tilaisuuden keskustella lapsen kanssa asioista, joista voi muuten olla vaikea puhua.

Aikuinen auttaa lasta elokuvan herättämien mielikuvien jäsentämisestä, ja elokuva on hyvä apu tunnetaitojen opettelussa. Elokuvakokemuksen jakaminen kannustaa lasta itsenäiseen ajatteluun.

Kirjan tehtävissä mietitään esimerkiksi, ”mitä eri asioita ihmiset voivat pelätä? Mitä te pelkäätte? Miten pelon voi voittaa?” Lapselle ei ole tärkeintä, mitä puhutaan, vaan tunne siitä, että pelon aihetta voidaan käsitellä. Jo pienen lapsen kanssa voi pohtia, miksi Mörkö on pelottava. Vanhempia lapsia voivat keskustelunaiheena kiinnostaa kaveruussuhteiden pulmat, ulkopuoliseksi jääminen tai vanhempien keskinäiset suhteet.

Kirja johdattaa elokuvakokemuksen erittelemiseen, se esittelee elokuvan lajityypit ja kertoo elokuvien tekemisestä ja ihmisten rooleista elokuvanteossa. Lisäksi kirja on täynnä tehtäviä, joita voi käyttää keskusteluiden pohjana kotona tai koulussa. Kirja kannustaa aikuista olemaan läsnä, ja se antaa opettajalle uusia välineitä oppilaiden innostamiseen. Elokuvakasvatukseen tarvitaan ainoastaan hyvä elokuva ja halu keskustella lasten kanssa.

Kirja on ensimmäinen kotimainen elokuvakasvatuksen opas, ja se on tehty yhteistyössä Koulukinon kanssa. Valtakunnallinen elokuvayhdistys Koulukino tuottaa muun muassa elokuviin liittyviä oppimateriaaleja. Innostava kirja sisältää runsaasti tehtäviä, elokuvasuosituksia ja virikkeitä keskusteluille.

Kirjasta sanottua:
”Virikkeellisesti ja asiantuntevasti toteutettu opas on tarkoitettu etupäässä varhaiskasvattajille ja lasten vanhemmille. Tiiviit tietopaketit palvelevat myös muita liikkuvaa kuvaa opettavia ja ylipäätään opettajia, jotka käyttävät elokuvaa opetusmateriaalina. Liikkuvan kuvan lukutaitoa kehittävät kiinnostavat tehtävät saavat luokkahuoneeseen vipinää.”
– Marita Nyrhinen, Opettaja 37/2013

”Elokuvakasvatuksen opas muistuttaa, että elokuvaa voi koulussa hyödyntää luovasti monilla oppitunneilla. (…) Elokuvakasvatuksen oppaan julkaisun jälkeen ei enää ole mitään järkevää syytä sivuuttaa elokuvaa kouluissa.”
– Hannu Björkbacka, KP24 30.9.2013

Elokuvakasvatuksen opas on tarkoitettu lähinnä lasten vanhemmille, läheisille, opettajille ja muille varhaiskasvattajille. Se on tehty yhteistyössä Koulukinon, valtakunnallisen elokuvakasvatusyhdistyksen, kanssa. (…) Teos poimii ymmärrettävästi esimerkkinsä ja suosituksensa sellaisten lapsille ja nuorille tehtyjen pitkien näytelmäelokuvien joukosta, jotka ovat kaikkien saatavilla ja katsottavissa. (…) Elokuvanlukemisen oppiminen on keskeinen osa mediataitoja. Elokuvanlukutaito tarjoaa pohjan myös laajemmalle mediakriittisyydelle ja taidolle jäsentää visuaalista ympäristöä.
****
– Niina Holm, Episodi 2/2014