Erityisherkkä ihminen

Aron Elaine N.

Erityisherkällä ihmisellä on rikas sisäinen maailma ja voimakas eläytymiskyky, mutta hän saa helposti liiallisen latauksen ympäristöstään, hälystä ja kiireestä sekä muista ihmisistä.

Tutkittuaan ujoina pidettyjä ihmisiä, jotka reagoivat tavallista herkemmin ulkoisiin ärsykkeisiin, psykoterapeutti Elaine Aron nimesi erityisherkän ihmistyypin, highly sensitive person eli HSP. Tutkimustyönsä ja satojen haastattelujen pohjalta Aron osaa neuvoa, kuinka erityisherkät voivat paremmin ymmärtää itseään ja kääntää taipumuksensa eduksi. Erityisherkkä ihminen voi oppia kukoistamaan musertavaltakin tuntuvassa maailmassa.

Aron kertoo muun muassa erityisen herkän ihmisen lapsuudesta, sosiaalisista suhteista rakkauselämän haasteista, työelämästä sekä hengellisestä ja taiteellisesta herkkyydestä. Aron antaa ohjeita myös erityisherkän ihmisen työnantajalle tai opettajalle sekä neuvoo terveydenhoitohenkilökuntaa erityisherkän hoitotilanteessa.

”Herkkyydestä pitää oppia kaikki mahdollinen. Se on este tai tekosyy vain, jos sen antaa olla sitä”, Aron kirjoittaa.

Katso myös Elaine Aronin haastattelu 17.9.2015 Helsingin Sanomissa.

Kirjasta sanottua:

”Tämä kirja omistetaan ja luetaan usein uudestaan. Oma kirjani on täynnä merkintöjä ja on vain osoitus, miten kiinnostavaa tämä kaikki on.”
– Leena Lumi 5.1.2014, lue koko kirjoitus täältä.

”Kirjasta löytyy avain erityisherkän ihmisen sielunmaisemaan. Aron kuvailee erityisherkkää ihmistä muun muassa näin: Herkkyys muiden vaivautuneisuudelle, paheksunnalle tai kiukulle on todennäköisesti saanut erityisherkän noudattamaan kaikkia mahdollisia sääntöjä, jottei hän vain tekisi virhettä.”
– Markku Laitinen, Turun Sanomat 28.1.2014

”Erityisherkkyys (Highly sensitive person) on Suomessa vielä melko tuntematon termi. Sen lanseerasi amerikkalainen psykologian tohtori Elaine Aron. Hänen vastikään suomennetussa teoksessaan Erityisherkkä ihminen on yksinkertainen testi, jossa on 23 kysymystä. Niistä kahteenkymmeneenyhteen vastasin myöntävästi.”
– Miia Siistonen, Anna 7/2014

”Elaine N. Aronin vastikään suomennettua klassikkoteosta Erityisherkkä ihminen (Nemo) Heli Heiskanen pitää tärkeänä, koska kirja korjaa vääriä uskomuksia. Aron muistuttaa, etteivät erityisherkät ole yhdestä muotista, vaikka heillä onkin yhteinen piirre.”
– Ulla Saikkonen, Kodin Pellervo 3/2014

”Elaine N. Aronin mukaan jopa 20 prosentilla ihmisistä on perinnöllisesti tavallista reagoivampi hermosto. Aistiherkkä ihminen reagoi vahvasti ääniin, valoihin, hajuihin tai kosketukseen. Kipuherkkä taas kokee herkemmin kivun tai tiedostaa oman kehonsa tuntemukset. Makuherkkä maistaa ruoassa pienenkin muutoksen.”
– Satu Väisänen, Voi Hyvin 3/2014

”Käsitys erityisherkkyydestä synnynnäisenä ominaisuutena on alkanut nousta keskusteluun Suomessakin sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisen psykologin Elaine Aronin teos Erityisherkkä ihminen ilmestyi suomeksi viime vuonna. (…) Moni on löytänyt Aronin määritelmästä itsensä ja helpottunut: en olekaan outo ja viallinen. Herkkyys ei ole sairaus tai vamma eikä vaadi diagnoosia, mutta sen tiedostaminen voi auttaa ymmärtämään itseä ja jaksamaan paremmin.”
– Anna Tommola, Helsingin Sanomat 29.5.2014

”Highly Sensitive Person, erityisherkkä ihmistyyppi, havainnoi tarkasti sekä ympäristöään että sisäistä maailmaansa. Erityisherkkyys on yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin Elaine Aronin mukaan  persoonallisuuden ja hermojärjestelmän synnynnäinen ominaisuus. Aron on tutkinut erityisherkkyyttä vuodesta 1991 lähtien, ja hänen teoksensa Erityisherkkä ihminen ilmestyi suomeksi viime vuonna.”
– Ulla Pitkänen, Kirkko & kaupunki 40/2014

Erityisherkkä ihminen tarjoaa mielenkiintoista luettavaa. Ennen kaikkea se tarjoaa itsetuntemuksen siemeniä ja ilahduttavia samastumisen hetkiä niille, jotka kokevat olevansa sisäisesti hienovireisempiä kuin muut.”
-Henna Salmela, Esse 4.12.2014

”Löytäessäni Elaine Aronin kirjan kaksi vuotta sitten, koin helpotusta ja iloa. Tuntui kuin kirja olisi kertonut minusta.”
Tiina Hedmanin haastattelu Iltalehdessä 10.1.2016, Sari Hawkins