Erityisherkkä lapsi

Aron Elaine N.

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka ilmenee jo vastasyntyneillä lapsilla. Erityisherkät ihmiset ovat tavallista alttiimpia ulkoisille ärsykkeille, muiden mielialoille ja sosiaalisille tilanteille. Taipumus voi olla haastava etenkin lapsille ja nuorille, sillä he kohtaavat jatkuvasti uutta ja heidän minäkuvansa ja elämäntaitonsa ovat vasta kehittymässä. Parhaassa tapauksessa herkkyys on etu, mutta jos sitä ei tunnisteta, lapsi voidaan väärin tulkita ujoksi, sisäänpäinkääntyneeksi tai keskittymishäiriöiseksi.

Psykologi Elaine N. Aron esittelee kirjassa tutkimustensa paljastaman tiedon erityisherkistä lapsista. Lisäksi hän jakaa haastattelemiensa vanhempien parhaat neuvot herkkien lasten kasvattajille. Kirjan ensimmäinen osa kertoo, millaisia ovat erityisherkkien lasten tavallisimmat ongelmat ja miten vanhemman oma herkkyys tai sen puute vaikuttavat arkeen ja kasvatukseen. Toinen osa pureutuu tarkemmin erityisherkkiin lapsiin ikäryhmittäin: vauvat ja leikki-ikäiset, koululaiset sekä teinit ja nuoret aikuiset.

Aronin laatimat yksityiskohtaiset luonnetestit auttavat tunnistamaan erityisherkän lapsen.

Katso myös Elaine Aronin haastattelu 17.9.2015 Helsingin Sanomissa.

Kirjasta sanottua:

”Teoksessa käsitellään ominaisuutta laajasti aina vauvaiästä nuoreen aikuisuuteen. Tutkimustiedon rinnalle on koottu parhaat käytännön neuvot lasten vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille.”
Lapsemme-lehti 4/2015

”Kirjassa käsitellään hienosti modernin yhteiskunnan ja lapsen suhdetta.”
– Laura Simoila, Sairaanhoitaja-lehti 8/2015

”On oleellista, ettei erityisherkkyyttä sekoiteta vanhempien ylisuojelevuuteen, lapsen todellisiin psyykkisiin tai neurologisiin häiriöihin tai esimerkiksi sisäänpäinkääntyneisyyteen. Aronin tuoreessa kirjassa on mukavasti lyhyitä ja helppoja testejä, jotka antavat selkeästi suuntaa erityisherkkyyden tunnistamiseen.”
– Jarno Paalasmaa, Steiner-kasvatus 2/2016