Filosofisia kirjoituksia

Merleau-Ponty Maurice

Ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) on 1900-luvun suuria ajattelijoita. Hänen kirjoituksensa työstävät elävän kokemuksen monitulkintaisuutta. Ilmiöt näyttäytyvät ihmiselle ruumiillisessa ulottuvuudessa, rationaalinen juurtuu aistittavaan maailmaan. Merleau-Ponty tavoittelee hetkeä, jolloin aistittava, materiaalinen tilanne muuntuu merkitykseksi.Havainnon fenomenologia on ruumiillisen merkityksen filosofiana herättänyt kiinnostusta filosofian, kielitieteen ja psykologian lisäksi taiteiden piirissä.

Filosofisia kirjoituksia on ensimmäinen suomenkielinen läpileikkaus Merleau-Pontyn ajatteluun. Teoksen suomentaneet ja toimittaneet filosofi Miika Luoto ja suomentaja Tarja Roinila ovat tehneet harvinaislaatuista yhteistyötä filosofian ja kaunokirjallisuuden rajalla käyvän tekstin kimpussa. He saivat käännöstyöstään Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jakaman J. A. Hollo
-palkinnon keväällä 2013. 

 

 

Kirjasta sanottua:

”Suomennosvalikoima on rakenteeltaan selkeä, kattava läpileikkaus Merleau-Pontyn tuotantoon. […] Kaiken kaikkiaankin Roinilan ja Luodon suomennos- ja toimitustyö ansaitsee suuren kiitoksen. Merleau-Pontya pidetään keskeisimpänä ranskalaisena fenomenologina, ja uusi suomennosvalikoima tuo hänen ajattelunsa merkittävästi lähemmäksi suomalaisille aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille sekä mannermaista filosofiaa harrastaville.”
– Jaakko Mikkola, Turun Sanomat 29.11.2012

”Nykyisin vallitsevassa tieteellisessä maailmankuvassa ihmisen oman subjektiivisuuden ja eletyn kokemuksen merkitys helposti unohtuu. Merleau-Pontyn tekstit herättävät tarkastelemaan jokapäiväistä elämää aivan uusista näkökulmista.”
– Harri Mäcklin, Helsingin Sanomat 14.10.

”Kirjan yhdeksän kirjoitusta ovat ilmestyneet vuosina 1945–1962. Tilaa saavat erityisesti kuvataide, kirjallisuus, kieli ja historiallisuus. Merleau-Pontylla ei ole kokonaisfilosofiaa, mutta näkökulmissa on terää.
Merleau-Ponty osoittaa miten näennäistä itsen ja maailman hallinta on, oli sitten kyse ruumiista, kielestä tai tietoisuudesta – jotka kaikki punoutuvat toisiinsa. (…) Merleau-Ponty ajattelee hallitusti hallitsemattomuutta.”
– Herman Raivio, Yliopisto 11/2012

”Suomentaja Tarja Roinila ja tutkija Miika Luoto ovat ryhtyneet lähes mahdottomaan urakkaan ja selviytyneet siitä voittajina; heidän jäljiltään omintakeinen ja mutkikas Merleau-Ponty puhuu ihailtavan selvää suomea.”
– J. A. Hollo-palkintoraadin perustelut Filosofisia kirjoituksia -kirjan ehdokkuudelle. Kääntäjä-lehti, 1/2013