Ihmetys ja rakkaus

Heinämaa Sara

Tunnetun filosofin ja naistutkijan kirja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta filosofisina ongelmina. Sara Heinämaa näyttää, kuinka filosofian fenomenologinen perinne kyseenalaistaa sukupuolen ja liittää sen perustavaan kysymykseen minän ja toisen suhteesta. Sukupuoli ei ole vain olevan yksityiskohta, vaan se on ajattelumme keskeinen juonne. Kysymys ruumiista ja sen seksuaalisuudesta johtaa asettamaan uudelleen myös kysymyksen itse filosofisen tutkimuksen luonteesta. Täytyykö filosofisen ajattelun olla vain selventämistä? Onko päämääränä ongelmanratkaisu vai uusi kysyminen? Lähteekö filosofia meidän ajassamme liikkeelle pitkästymisestä ja pettymyksestä – vai voiko se vielä kerran merkitä rakkautta ja ihmetystä?