Nuoruus on suurten mullistusten aikaa. Silloin lapsi kypsyy naiseksi tai mieheksi. Tytöt ja pojat kehittyvät eri tahtiin, heidän ongelmansa ovat erilaisia ja ne muuttuvat nuoruuden aikana.

Aikuisen on usein vaikea ymmärtää nuorta. Nuoren kanssa joutuu helposti kahnauksiin. Nuorisopsykiatri Veikko Aalberg ja lastenlääkäri Martti Siimes antavat aikuiselle uusia eväitä nuoren kohtaamiseen. He eivät erottele henkistä ja ruumiillista kehitystä toisistaan, vaan lähestyvät nuorta kokonaisena ihmisenä.

Kirjailijat käsittelevät muun muassa nuorten mustavalkoista ajattelua, rajojen merkitystä, murrosiän kielellistä taantumaa, nuorten hälyttävästi kasvavaa lihavuutta, unen tarvetta, sairauden vaikutusta nuoren itsetuntoon, nuorten ryhmäkäyttäytymistä, kotoa irtautumista, ja sitä, kuinka nuoret hakevat apua.

Lapsesta aikuiseksi on monipuolinen tietokirja herkästä kehitysvaiheesta. Kirja on tarkoitettu nuorten vanhemmille sekä kaikille nuorten parissa työskenteleville. Kirja on lohdullista luettavaa vanhemmille, joista tuntuu, että he ovat ainoita, joiden lapsi on muuttunut mahdottomaksi. Lääkärit näyttävät, kuinka suurin osa nuoren hankalastakin käytöksestä johtuu teini-iästä ja on täysin normaalia.

Vuonna 1999 alunperin julkaistu Lapsesta aikuiseksi ilmestyy nyt uudistettuna laitoksena, johon on lisätty uutta tietoa muun muassa nuorten hälyttävästi kasvavasta lihavuudesta, unen tarpeesta, ryhmäkäyttäytymisestä ja siitä, kuinka nuori hakee apua.

Professori Veikko Aalbergilla ja emeritusprofessori Martti Siimeksellä on pitkä kokemus nuorten kanssa työskentelemisestä. Nuorisopsykiatri Veikko Aalberg on vastannut nuorisopsykiatriasta ja lastenlääkäri Martti Siimes on toiminut lastentautiopin professorina Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Lasten ja nuorten sairaalassa. Martti Siimes muistetaan myös Mirja Pyykön Osasto 10 -dokumentista.

 

Kirjasta sanottua:

”Jos murrosiän taantumassa elävällä pojalla on vaikeuksia kotona, yhtä paljon niitä voi olla koulussa. Poikien kielellisen taantuman vaihe aiheuttaa usein notkahduksen koulumenestyksessä.   – On ihmisoikeusrikos jättää huomioimatta nuoruuden kehitysvaiheiden suuri merkitys, Martti Siimes sanoo.”
– Heljä Salonen, Iltalehti 22.11.2007

”Aalberg rauhoittelee, että jos nuori kehittyy ikätasoisesti, vanhempien huolet ovat vähäiset. (…) Vanhemmille hän antaa yksinkertaisen vinkin selvitä kasvavan jälkikasvun kanssa kuohunnoissa:  – Pitää pysyä vanhempana ja aikuisena. Kestää nuoren arvostelut ja kapinointi. Eikä yrittää olla nuoren kaveri.”

– Mervi Luotonen, Turun Sanomat Extra 17.11.2007

”Aalberg ja Siimes pyrkivät antamaan tuoreessa kirjassaan aikuisille eväitä nuorten kohtaamiseen. Suurin osa hankalastakin käytöksestä kun johtuu teini-iästä ja on täysin normaalia, kirja lohduttaa.”

Etelä-Suomen Sanomat, 23.1.2008