Rikollisuuden syyt

Kivivuori Janne

Johtuuko rikollisuus köyhyydestä? Miksi miehet tekevät vakavia rikoksia enemmän kuin naiset? Miksi suomalaiset nuoret tekevät aiempaa vähemmän varkauksia ja vahingontekoja? Onko tapaturma-alttius yhteydessä rikosalttiuteen? Voiko rangaistus lisätä rangaistun henkilön myöhempää rikollisuutta?

Janne Kivivuori käy teoksessaan läpi nykykriminologian keskeiset käsitykset siitä, mistä rikollisuus johtuu. Kirja ylittää tieteenalojen välisiä raja-aitoja. Rikollisuus näyttäytyy yksilön alttiuksien ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen ilmauksena. Yhteiskunnalliset olosuhteet ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat voimakkaina yksilöihin.Mutta myös yksilöiden ominaisuudet vaikuttavat siihen, missä määrin he altistuvat rikollisuuden sosiaalisille syille – yksilöt hakeutuvat ja ajautuvat taipumuksiaan vastaaviin ympäristöihin.

Teos havainnollistaa erilaisia rikollisuusselityksiä tuoreiden tutkimustulosten avulla. Kunkin näkökulman kohdalla teos pysähtyy myös kysymään: mitä tämä rikollisuuden selitys suosittelee toimenpiteiksi, joilla rikollisuutta voitaisiin vähentää? Teos on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita rikollisuuden syistä. Uudistettu, toinen laitos ilmestyi marraskuussa 2013!

 

Kirjasta sanottua:

”Kaikki mallit myös toimivat käytännössä, mitä sosiologiassa ei yleensä vaadita. Teos on uraa uurtava. Vastaavaa synteesiä on meillä tehty aikaisemmin lähinnä uskontotieteessä. (…) Painavaa sisältöä on kirjassa paljon. Selkeä esitystapa ja hauskat lainaukset helpottavat lukemista.”
– J. P. Roos, Helsingin Sanomat 18.3.2008

”Rikollisuuden syyt on älyllinen retki kriminologiaan, mutta oppikirjaksi se on myös harvinaisen nautittava lukuelämys.”
– Markku Kulmala, Ilkka 31.5.2008

”Kivivuori pitää haastavan aiheen ihailtavan taitavasti kasassa. Lukemisen jälkeen tuntee ymmärtävänsä paremmin ihmisen outoja oikkuja.”
– Saku Schildt, Ylioppilaslehti 1/2008

”Janne Kivivuoren mainio teos Rikollisuuden syyt jaottelee kriminologiset selitysmallit biologisiin ja yhteiskunnallisiin. Ensin mainituista jännittävimpiä on lepopulssiteoria: Kivivuoren mukaan yksi kriminologian toistuvimpia löydöksiä on että rikollisilla on fyysiseen kuntoon nähden matala lepopulssi!”
– Marko Hamilo, Skeptikon päiväkirja 5.6.2012

Kuvia kirjasta

© Kustannusosakeyhtiö Otava

© Kustannusosakeyhtiö Otava