Tee siitä tapa. Eli kuinka kitket huonot tavat ja teet hyvistä pysyviä

Rubin Gretchen

Tietokirjailija Gretchen Rubin huomasi onnellisuutta tutkiessaan, että siinä on pitkälti kyse hyvien tottumusten viljelemisestä ja huonojen kitkemisestä. Tottumuksen voima näkyy esimerkiksi siinä, ettei kuntosalilla käyntiä tarvitse ajatella enempää kuin hampaidenpesua, kun siitä on tullut tapa.

Ihmiset käyttäytyvät eri tavoin, ja heille sopivat erilaiset keinot tottumusten muokkaamiseen. Rubin jakaa ihmiset neljään luokkaan: ylläpitäjät, kapinalliset, kyseenalaistajat ja mukautujat. Rubin esittelee kirjassaan 16 erilaista strategiaa, joiden avulla tottumuksia voi muodostaa, ylläpitää tai purkaa. Hän perustaa havaintonsa perusteelliseen tutkimustyöhön, mutta keventää tekstiään huumorilla ja esimerkeillä aidosta elämästä.

Miksi tipattomasta tammikuusta ei muodostu tapaa? Miksi laihduttamiselle ei kannata asettaa tavoitteita ja miksi itseään ei aina kannata palkita tavoitteen saavuttamisen kunniaksi? Rubin altistaa teoriansa testiin panemalla itsensä likoon. Hän testaa teorioita itseensä, perheeseensä sekä ystäviinsä ja raportoi onnistumisista ja epäonnistumisista mukaansatempaavasti.

Kirjasta sanottua:

”Jos sinulla elämässäsi on jokin asia, jota haluat tehdä johdonmukaisesti ja säännöllisesti, sen tekeminen onnistuu paremmin, jos teet siitä tavan. Näin väittää amerikkalainen kirjailija Gretchen Rubin, joka kirjassaan Tee siitä tapa tutkailee tapojen muodostamista ja sitä, miten erilaisin keinoin eri ihmistyypit voivat luoda pysyviä tapoja.”
– Katri Mäkinen, Hidasta elämää 22.9.2015